Yönetim Kurulu Başkanı’ndan

Değerli Dostlarımız,

Dünyada ekonomiden siyasete, küresel güç dengelerinden bireylerin yaşamlarına kadar birçok alanda hızlı değişimleri hep beraber yaşıyor ve görüyoruz.

Türkiye’nin ekonomide 2012 yılında yakaladığı başarılar bununla sınırlı kalmadı. Etki alanını giderek genişleten ülkemizin başarıları, Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya, Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyadaki devletler ve halkları tarafından ilgiyle izleniyor. Türkiye’nin ekonomide, sanayide ve teknolojide yakaladığı yükseliş, gerçekleştirdiği yatırımlarla çeşitli projeleri hayata geçiren boer teknoloji’ye de önemli sorumluluklar yüklüyor. Yönetimi ile önemli bir geçmişe sahip olan boer teknoloji hem Türkiye hem de dünyanın birçok önemli ülkesinde farklı tecrübeler edinmiş olmasının rolü büyüktür.

Türkiye’nin uluslararası arenada rol alan teknoloji grubundan biri olarak, hizmet verdiğimiz ülkelerin her birinin özel şartlarına uyum sağlamayı da bu deneyimlerimiz sayesinde başarıyor ve büyümeye devam ediyoruz.

Teknoloji de Geleceğe Yatırım Yapıyoruz;

Büyüme stratejisine paralel olarak odaklandığı sektörlerin başında teknoloji var. Yüksek teknolojik ürün ve sistem talebinin hızla arttığı günümüzde boer teknoloji, tam bu alanda dünyanın kalbinde.

Önemli Projelere İmza Atıyoruz;

Şüphe yok ki Şirketimizin lokomotif alanlarından biri IP tabanlı yüksek teknolojili CCTV ve Mobese projeleri oldu. Dünyanın parlayan yıldızı Türkmenistan’da değer katacak projelerimizi başlattık. Dünyanın en güzel şehirlerini, sınırlarını daha da güvenilir olması için süreçlerde de aktif olarak rol almayı sürdürüyoruz. Bu amaçla boer teknoloji yüklenici olarak görev aldığı bir çok projeyi hızla devam ettiriyor. Söz konusu “hız” olduğunda, boer teknoloji rakipsiz olduğunu tam da bu noktada eklemek gerekiyor. Bugüne kadar geniş bir coğrafyada projelere boer teknoloji imza atmaktadır.

Sosyal sorumluluklarını, topluma ve çalışanlarına duyduğu saygının en önemli göstergelerinden biri olarak gören boer teknoloji, bu bilinç çerçevesinde yüksek teknolojili ülke acil alarm sistemleri ile öncü rol oynuyor. Halkımızın ve tüm insanlığın doğal afetler ve felaketlerden uzak bir hayat sürmesi en büyük temennimizdir.

Son olarak Grubumuzun en önemli yatırımı olan çalışanlarımıza ve onların ailelerine özverilerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Biz hepimiz bir aileyiz. Bu aile çok önemli tecrübe ve başarıları bünyesinde barındırmaktadır. 2015 yılında da boer teknoloji ailesi olarak önemli başarılara imza atacağız ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülke ekonomilerine katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Alper BOLAY

Print Friendly, PDF & Email