Sistem Entegrasyonu

Sistem entegrasyonu tamamen  bağımsız iki alt sistemin gücünü birbirleri ile uyumlu olarak tek bir sistem olarak çalışacak biçimde bir araya getirme işlemidir.
Başka bir deyişle Sistem Entegrasyonu, ayrı bileşenleri birbiriyle bağlantılandırıp bütünleştirerek tek sistem halinde toplamaya yönelik yöntemler bütünüdür; söz konusu sistem, kendine bağlı bileşenlerin ayrı ayrı gerçekleştiremeyeceği belirli bir sonucu sağlar.

Sistem Entegrasyonu, bugün için, kullandığınız sistemlerin bütünleşikliğinin sağlanması olarak algılansa da bu aslında bunun çok daha ötesinde bir hizmetler bütünüdür. Sistem entegrasyonu için derin bir bilgi birikimi ve deneyim ihtiyacı gerekmektedir.

Bir sistem entegrasyonu sürecinin temel hedefi problemleri çözmektir.

Bütün iş süreçleri gibi sistem entegrasyon süreci de planlama ile başlar ve her aşamasında  pek çok planlama, ugulama ve optimizasyon işlemini içerir.

Bu nedenle bir sistem entegrasyonu ekibi  pek çok farklı disiplinlerde deneyim kazanmış uzman profesyonellerden oluşturulmalıdır.

boer teknoloji gücünü  her biri değişik disiplenlerde uzmanlaşmış bilgili ve deneyimli mühendislik,  proje tasarım ve uygulama uzmanlarından almaktadır.

Bu uzman ekip, projelerinde gereksinim duyulan birbirinden farklı markaların ürünlerini  ve farklı platformlarda çalışan sistemlerini en etkili ve doğru mühendislik mantığıyla entegre ederek tek bir sistem çatısı altında teknik çözümlerini müşterilerine sunmaktadır.

Aynı proje içerisinde yer alan bağımsız ve farklı alt sistem bileşenlerinin birbiri ile yüksek performansta ve güvenilir bir biçimde çalışmak üzere sistem entegrasyonu sağlanmaktadır.

                                          
Print Friendly, PDF & Email