Sistem Tasarımı

sistem-odasisistem tasarımıSistem Tasarımı, önceden belirlenmiş ve tanımlanmış gerekliklere uygun olarak oluşturulacak bir sistemin mimarisinin, bileşenlerinin, modüllerinin ve ara yüzlerinin tasarlanması süreci olarak adlandırılabilir.

Sistem tasarımı yaklaşımı, mühendisler karmaşık iletişim ve kontrol problemleri ile boğuşurken ilk olarak 2. Dünya Savaşından kısa bir süre önce ortaya çıktı. 1960′ lardan sonra da bütün tasarım dünyasında yaygınlaştı.

Günümüzde artık bütün sistem tasarımlarında öncelik müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tam olarak karşılanmasıdır. Bu anlamda sistem tasarımı, belirlenmiş kullanıcı ihtiyaçlarına göre sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi süreci olarak da adlandırılabilir.

Sistem tasarımı sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?

Sistem tasarımı yaklaşımında şu soruların sorulması gerekir:

  • Bu durum için Sistem nedir?
  • Çevre nedir?
  • Sistemin çevresi ile ilgili olarak amacı nedir?
  • Sistem çıktılarının düzeltilmesi için geri besleme döngüsü nedir?
  • Sistem, hedeflerini gerçekleştirdiğini nasıl ölçmektedir?
  • Sistemi, hedeflerini, çevreyi kim tanımlar ve izler?
  • Sistemin istediği ilişkileri sürdürebilmesi için hangi kaynakları vardır?
  • Sistemin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için bu kaynaklar yeterli midir?

Sistem tasarımı yaklaşımı, daha küçük alt sistemlerin birleşmesinden oluşandaha karmaşık ve daha büyük üst sistemlerin tasarlanması sırasında oldukça işe yrayan bir yaklaşımdır.

Bu tür projeler genellikle uzun bir süre boyunca birlikte çalışarcak, pek çok disiplinden birçok kişiyi içerir ve onlar , proje karmaşıklığı ile başa çıkmak:, hedefleri tanımlamak, iletişimi kolaylaştırmak ve süreçlerini yönetmek için sistem tasarımı yaklaşımına ihtiyaç duyarlar .

boer teknoloji proje ve mühendislik ekibi, bütün projelerinde sistem tasarımlarını müşteri ihtiyaç ve taleplerini doğru analiz ederek teknik gereklilikleri en uygun bir biçimde saptar, ve sistem tasarımı yaklaşımını kullanarak , bütün sistem bileşenlerini entegrasyona uygun ve üstün teknolojiye sahip ürün ve markaları bir araya getirerek sistemi oluşturur.
Sistem tasarımının her aşamasında boer teknoloji müşterisi ve çözüm ortakları ile sürekli iletişim ve işbirliği halindedir.
Tasarım süresince yapılan tasarımın doğrulama işlemleri ve gerekli testler uluslarası kalite standartlarına uygun bir şekilde yapılır.
Testlerin sonuçlarına göre en uygun tasarım ve entegrasyon çözümü oluşturulur.

Print Friendly, PDF & Email