Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Yenilikçi, cesur ve sağduyulu iş anlayışımızla ülkemizi ve bulunduğumuz coğrafyaları en yüksek teknolojik sistemler ile zenginleştirmektir.

boer teknolojinin varlık gayesi hizmet ettiği ve birlikte çalıştığı tüm paydaşları zenginleştirmektir. Bu gayeye dönük tüm faaliyetlerini yenilikçi, cesur ve sağduyulu bir ruhla yapar. boer teknoloji, dünyanın yüksek değerlerini özümsemiş ve bulunduğu coğrafyaların tüm renklerine saygılı bir ailedir.

Vizyonumuz

Çalışanları, yönetimi ve iş portföyü ile teknoloji alanında Türk girişimciliğinin en değerli temsilcisi olmak…

Grubumuz gücünü, cesaret, yenilikçilik ve sağduyunun şekillendirdiği iş anlayışından almaktadır. Bu güçle vizyonumuz dört ana bileşenden oluşmaktadır;

1 – Çalışmak için en çok tercih edilen ve en iyilerin çalıştığı bir yer olmak,
2 – Yönetim anlayış ve sistemleri ile herkesin örnek aldığı bir grup olmak,
3 – Yüksek getirili seçkin bir iş portföyüne sahip olmak,
4 – Teknoloji alanında en seçkin Taahhüt ve Sistem Entegratörü olmak.

Print Friendly, PDF & Email